create a websiteGEODÉZIA
RIMAVSKÁ SOBOTA
Ing. Róbert Kuvik

Autorizovaný geodet a kartograf Ing.Róbert Kuvik ako aj zodpovedný projektant pozemkových úprav.

Mobirise

Sme firma s vyše
31 ročnou praxou.

V Rimavskej Sobote

Poskytujúca všetky geodetické činnosti.

Vyhotovené plány

a uskutočnené merania

2000

Geometrické plány

Na majetko právne vysporiadania, kolaudačné rozhodnutia a podobne.

600

Vytyčovacie náčrty

Vytyčovanie hraníc pozemkov z údajov katastra nehnuteľnosti.                                 

600

Účelové polohopisné a výškopisné mapy

Predrealizačné a porealizačné zamerania skutkového stavu.

7

Pozemkové úpravy

Vyhotovenie PPÚ pre celé katastrálne územia a JPÚ pre časť katastrálneho územia.


Postup vybavenia objednávok

Konzultácia, zameranie a vyhotovenie plánu

1

Konzultácia s klientom

Konzultácia s klientom ohľadne potrebného plánu pre klienta a porada klientovi ohľadne ďalšieho postupu pri vyhotovený plánu.

2

Zameranie plánu v teréne

Zameranie nehnutelností priamo v teréne GPS prístrojmy a podobne. Zaplatenie zálohy ak Vám to vyhovuje.

3

Vyhotovenie plánu

Vyhotovenie plánu v kancelárií softvérmy KOKEŠ a podobne, ako aj v papierovej podobe. Po vyhotovený treba zaplatiť doplatok.

NÁŠ TEAM

Autorizovaný geodet a kartograf a zodpovedný projektant pozemkových úprav. Ukončil Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave odbor Geodézia a kartografia. Má vyše 31 ročnú prax v geodézií.Okrem odbornej praxe vykonáva konzultanta a oponenta záverečných a diplomových prác pre Univerzity na Slovensku.

Ing.Róbert Kuvik
Majiteľ a geodet

Má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore geodézia a má vyše 25 ročnú prax v geodézií.

Zsolt Fodor
Geodet

Má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore geodézia a spolupracuje s danou firmov. Taktiež má ukončené vyššie odborné vzdelanie hygiena potravín a súčasnej dobe študuje na Technickej Univerzite vo Zvolene odbor Tvorba a konštrukcia nábytku.

Kornel Kuvik, DiS.
Geodet


KONTAKTNÝ FORMULÁR

Píšte vaše otázky či objednávku.

Mobirise
Adresa

Krasková 4
Rimavská Sobota

Kontakt

E-Mail: robert.kuvik@centrum.sk 
Mobil: 0903513691

Webová stránka

geodezia.wz.sk